Witamy na stronie
BIOLOGISTYKA.PL
Zobacz czym się zajmujemy

O nas

Specjalizujemy się w obszarze nowoczesnych technologii:

Biotechnologii

Nasza strategia długoterminowa zakłada aktywny udział we wspieraniu badań i rozwoju w wielu dziedzinach współczesnej biotechnologii przemysłowej.

Kierunek naszego rozwoju upatrujemy w prowadzeniu badań dla najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki w Polsce, tj. dla przemysłu farmaceutycznego, weterynaryjnego, rolno-spożywczego oraz dla branży kosmetycznej.

Biomasy

Dostarczamy kompleksowe usługi pozyskiwania, transportu i przetwarzaniem biomasy na cele energetyczne.

Naszym celem jest realizacja usług z zachowaniem wysokich standardów pro środowiskowych. Zapewniamy systematyczność i ciągłość dostaw do odbiorcy.

Co nas wyróżnia?

  • Doświadczony zespół zarządzający, który szczyci się wieloma sukcesami w sferze gospodarczej oraz naukowej. Nasz zespół zdobywał wiedzę w polskich i zagranicznych jednostkach akademickich,
  • Sieć profesjonalnych kontaktów i współpracowników – uzupełniające wsparcie badawcze jest zawsze w zasięgu ręki.
  • Szeroki zakres obszaru zainteresowania – praca z kilkoma najszybciej rozwijającymi się branżami w kraju,
  • Placówki badawcze gwarantują prowadzenie badań w warunkach rzeczywistych,
  • Kompleksowość usług – badanie w sposób ciągły, prowadzenie badań na wszystkich etapach,
  • Konkurencyjne ceny usług, pomoc przy pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla zleconych badań i analiz, krótkie terminy realizacji zleceń,
  • Skuteczność determinowana doświadczeniem,
  • Nacisk na zabezpieczenie własności intelektualnej naszych Klientów.

Strategia rozwoju

Nasz potencjał tworzy:

Prowadzimy prace badawczo-rozwojowe, które pomagają opracować i udoskonalić innowacyjne technologie oraz produkty. Specjalizujemy się w badaniach, które pomagają opracować nowe technologie i produkty. Dzięki temu, że badania prowadzimy w warunkach rzeczywistych, pomagamy opracować i optymalizować procesy.

Naszym dążeniem jest tworzenie rozwiązań dedykowanych pod potrzeby i oczekiwania Klientów. Zakres badań i oczekiwanie efekty każdorazowo, szczegółowo omawiamy przed przystąpieniem do realizacji zlecenia.

Naszą misją jest tworzenie innowacji i technologii możliwych do bezpośredniego wdrożenia w warunkach funkcjonowania przedsiębiorstwa – wyposażamy w kompleksowe – dedykowane rozwiązania. Specjalizujemy się w badaniach, które pomagają opracować nowe technologie i produkty. Dzięki temu, że badania prowadzimy w warunkach rzeczywistych, efektywnie pomagamy opracować i optymalizować procesy.

Aktualnie nasze dążenia skupiają się wokół realizacji inwestycji, która zakłada wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kwasu hialuronowego (HA), do zastosowania w kosmetykach oraz suplementach diety.

Polska centralna, w tym szczególnie miasto Łódź, to obszary, w których bardzo intensywnie rozwija się branża kosmetyczna, dlatego na miejsce realizacji kolejnej inwestycji, wybraliśmy tą część kraju.

Działalność B+R

Nasz kierunek działania upatrujmy w podejmowaniu inicjatyw
o charakterze badawczo-rozwojowym.
Nasza aktywność naukowa skupia się w obszarach tematycznych dotyczących branż:
Zgodnie ze strategią rozwoju firmy głównym celem Pionu Badawczo-Rozwojowego jest opracowywanie nowych, proekologicznych, bezpiecznych i innowacyjnych rozwiązań z dziedziny biotechnologii.

Nasze rozwiązania napędzają trzy filary, na których opieramy prowadzoną działalność B+R:


Współpracujemy m.in.:

Bionanopark sp. z o.o.

Łódzki Park naukowo-technologiczny z bogatą ofertą badawczą, inwestycyjną oraz inkubacyjną skierowaną do firm i instytucji działających w obszarze zaawansowanych technologii.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Tworzy unikalną jakość prowadzonych badań naukowych i wspiera rozwój pracowników. Uczelnia aktualizuje swoja ofertę edukacyjną i naukową w oparciu o potrzeby otoczenia, a w szczególności potrzeby pacjentów i podmiotów realizujących świadczenia zdrowotne

CSR

Prowadzimy działalność badawczo-rozwojową, która przynosi korzyści gospodarce i społeczeństwu. Ważną częścią naszej działalności jest odpowiedzialność społeczna.


Wierzymy, że sam sukces biznesowy to za mało.

Prawdziwie pozytywne zmiany społeczne przynieść może tylko odpowiedzialnie prowadzona działalność gospodarcza.

W Biologistyce opieramy kulturę organizacyjną na zaufaniu, odpowiedzialności, a przede wszystkim przejrzystości dla wszystkich zainteresowanych.

Chcemy prowadzić działalność w sposób zrównoważony i prowadzić dialog.

Inwestorzy i klienci, pracownicy, lokalne społeczności – każda strona może mieć realny wpływ na decyzje biznesowe, które przyczyniają się do pozytywnych zmian.

Dlatego jesteśmy otwarci na rozmowę.


PRACOWNICY

Nasi pracownicy to najcenniejszy kapitał przedsiębiorstwa. Oni decydują o wiedzy firmy, jej możliwościach tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Dlatego identyfikujemy i wspomagamy rozwój talentów, czy predyspozycji naszych pracowników. Rozwijamy się, ponieważ takie działania przynoszą korzyści w postaci kreatywnych, innowacyjnych pomysłów. To z kolei rozszerza firmową bazę wiedzy, umiejętności i porozumienia, co jest ważne dla realizacji celów ekonomicznych przedsiębiorstwa. Jakość i trwałość relacji naszych pracowników stanowi o sile i potencjale przedsiębiorstwa. Dobra atmosfera wśród pracowników owocuje lepszymi wynikami. Zdajemy sobie sprawę, że pracownik spełniony w życiu osobistym wykonuje swoje zadania profesjonalnie. Dlatego jesteśmy otwarci na inicjatywy pracowników, które zapewniają harmonijne łączenie życia rodzinnego i zawodowego.

ASPEKTY SPOŁECZNE

Uwzględniamy interes społeczny w naszych działaniach. Nie tylko rozwijamy nowe produkty i usługi, ale także usprawniamy nasze relacje z otoczeniem. Prowadzimy biznes w sposób społecznie odpowiedzialny, korzystny dla otoczenia, sprzyjający zrównoważonemu rozwojowi, z poszanowaniem praw człowieka. Wiemy, jak ważne jest budowanie pozytywnego wizerunku w oczach kontrahentów, urzędów, a także społeczności lokalnej, ponieważ przekłada się to na długofalową współpracę z partnerami biznesowymi, pozytywny klimat dla prowadzenia biznesu w kręgach lokalnej administracji i społeczeństwie.

Kontakt

BIOLOGISTYKA Sp. z o.o.

Stare Miasto 512
37-300 Leżajsk

REGON: 221700321
NIP: 5932593515
KRS: 0000425295

Tel. kom.: +48 608 409 440
E-mail: biuro@biologistyka.pl

ODDZIAŁY:

  • Łódź - ul. Waleriana Łukasińskiego 4, lok. 238, 93-172 Łódź